WERKWIJZE

WERKWIJZE iNARA PRAKTIJK

AANMELDING

U kunt zich aanmelden door het invullen van het intakeformulier. Na aanmelding bel ik u dan zo snel mogelijk voor een telefonisch oriënterend gesprek. Het oriënterend gesprek duurt maximaal een half uur en is kosteloos. Het doel van dit gesprek is kennis met elkaar te maken en om samen uw hulpvraag of klacht helder te krijgen. Aan de hand van dit gesprek zal ik beslissen of ik u verder kan helpen met uw hulpvraag of klacht. Op grond van het oriënterend gesprek wordt de koers bepaald en of verder behandeling door mij nuttig is.

INTAKEGESPREK

Indien u besluit van start te gaan, gaan we met elkaar een traject in. In het eerste gesprek ondertekenen we ook beide een behandelovereenkomst waarin onderlinge afspraken staan vermeld. Tijdens het eerste gesprek krijgt u de gelegenheid om op eigen wijze in eigen tempo uw hulpvraag, klacht, situatie en/of verhaal te vertellen. Hierdoor wordt een beeld verkregen van wie u bent. Wat heeft u gevormd, hoe staat u in het leven, welke patronen heeft u ontwikkeld? Wat hindert u? Waar loopt u vast en wat wilt u veranderen?
Het is belangrijk om bij het intakegesprek het volgende mee te nemen:

  • Kopie ID kaart of paspoort
  • Pasje van uw verzekering
  • Eventueel verwijzing van de (huis)arts
VERVOLGGESPREK

Tijdens het gesprek ga ik holistisch te werk. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende invalshoeken en technieken uit diverse psychologische stromingen en denkwijzen. Bij een eclectische werkwijze staan de persoonlijke kwaliteiten en inbreng van de therapeut voorop die op dat moment het beste bij de actuele problematiek van de cliënt lijken te passen. De therapeutische relatie kan hierdoor een extra verdieping krijgen.
Als geestelijk verzorger, psycholoog, relatietherapeut en personal coach hecht ik veel waarde aan reflectie en actie. Het resultaat is minstens zo belangrijk als de weg er naar toe. Daarnaast is het zoeken naar mogelijkheden net zo belangrijk als het zoeken naar oorzaken. U wordt aangemoedigd tot actie zodat uw eindpunt, uw richting en uw route zichtbaar worden. Regelmatig krijgt u een opdracht mee, zodat u in de periode tussen onze afspraken wordt uitgedaagd om aan uw doelen te werken. We houden steeds de vooraf gestelde doelen in het oog.

EVALUATIEGESPREK

Cliënten volgen niet zomaar sessies. Ze willen een verandering bij zichzelf teweegbrengen. Daarom is het nuttig om aan het einde van ieder gesprek een korte evaluatie te houden om na te gaan wat veranderd is. Tijdens het evaluatiegesprek wordt het ontwikkelingsproces besproken dat de cliënt tussen de gesprekken door meemaakt. De evaluatie kan een leermoment zijn waarop de cliënt het eigen functioneren zelf onderzoekt. Daarnaast vindt er na vijf gesprekken een tussenevaluatie plaats. Deze is bedoeld om na te gaan waar de cliënt nog extra aandacht aan wil besteden en wat al goed gaat. Er wordt dan ook gekeken naar wat geholpen heeft en wat er eventueel nog nodig is. De tussenevaluatie is ook een moment om na te gaan of de therapeut de gestelde doelen goed in het oog houdt. Zowel de cliënt als de therapeut gaan samen na of ze nog op de juiste weg zitten.

BEHANDELINGSDUUR

iNARA PRAKTIJK is eerlijk over de duur van de behandeling. Hoe lang de behandeling duurt, is afhankelijk van de aard van de hulpvraag of klacht. Iedere cliënt is anders. Met eigen behoeften en een rugzak vol levenservaringen, dus elk traject is ook anders. Veelal moet u denken aan vijf tot twaalf sessies. Houd altijd rekening met zes sessies voordat u weet of een behandeling aanslaat. Een behandeling duurt nooit langer dan nodig is. U bepaalt zelf of het zinvol is door te gaan. Na de behandeling zult u meer kwaliteit van het leven ervaren. Dat is ons gemeenschappelijk doel.