VERGOEDING

Er zijn een aantal mogelijkheden om de consulten vergoed te krijgen

DE AANVULLENDE VERZEKERING

Therapeuten die via de verzekering worden vergoed zijn lid van erkende beroepsverenigingen die met de zorgverzekeraars onderhandelen over de vergoedingen. Dit betekent dat als u onder behandeling staat van een dergelijke therapeut, u de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed kunt krijgen in het kader van psychologische zorg (therapie) vanuit uw aanvullende verzekering. Hiervoor kunt u uw polisvoorwaarden raadplegen of informeer bij uw zorgverzekeraar welke vergoeding voor u van toepassing is.

Sommige zorgverzekeraars kunnen aan de hand van de polis andere, afwijkende voorwaarden stellen. Bijvoorbeeld dat vergoeding alleen plaatsvindt na doorverwijzing van een huisarts. Het is daarom verstandig om de polis zorgvuldig te raadplegen alvorens men met een traject begint. De hoogte van het te vergoeden bedrag varieert sterk per verzekeraar en verzekering. Op de website van NVPA  en ZORGWIJZER worden de verzekeraars vermeld die de therapieën van de bij hen aangesloten leden vergoeden.  De genoemde bedragen gelden over het algemeen per verzekerde, dus per persoon.

Het grote voordeel van vergoeding uit de aanvullende zorgverzekering is dat het eigen risico niet wordt belast en dat er geen verwijzing van de huisarts nodig is. Er zijn wel een aantal voorwaarden die belangrijk zijn, wil de cliënt voor vergoeding in aanmerking komen. Raadpleeg bij twijfel altijd uw zorgverzekeraar.

COULANCE-REGELING

Wanneer u de therapie niet vergoed krijgt, kunt u een coulanceverzoek doen bij uw zorgverzekeraar. Hierin legt u aan uw verzekeraar uit waarom u voor de behandeling heeft gekozen bij uw therapeut/behandelaar. Het gebeurt regelmatig dat uw facturen dan alsnog (gedeeltelijk) worden vergoed.

WERKGEVER

Als uw verzekeraar de therapie niet vergoedt, kunt u kijken of er bereidheid is bij uw werkgever een bijdrage te leveren. Zij vergoeden soms de kosten van een therapie. Vraag dit na bij uw werkgever indien van toepassing. Dit is zeker aan de orde wanneer u reeds bent uitgevallen op het werk. Dan is de  Wet Verbetering Poortwachter van kracht. Dit betekent dat zowel de werkgever als de werknemer een inspanningsverplichting heeft tot herstel en re-integratie.

VIA DE BELASTINGAANGIFTE

De kosten zijn aftrekbaar bij de belasting als bijzondere ziektekosten. Voor een teruggave via de belastingdienst is het belangrijk dat u een verwijzing heeft van de huisarts of een andere specialist.

FISCALE REGELING

Als u een eigen onderneming heeft, kunt u mogelijk de kosten aftrekken ten behoeve van persoonlijkheidsontwikkeling.

VIA DE INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG

Mensen die langer dan 3 jaar een uitkering of een minimum inkomen hebben, kunnen in hun gemeente jaarlijks een individuele inkomenstoeslag aanvragen bij Sociale Zaken & Werkgelegenheid. Het gaat om een vast bedrag (afhankelijk van uw situatie), waarvan u zelf bepaalt waarvoor u het gebruikt.