RELATIETHERAPIE

 Investeer samen in je relatie om je leven positief te veranderen

Het huwelijk is als kostbaar porselein. Mooi en zéér waardevol en tegelijkertijd zó kwetsbaar en breekbaar.  Door elkaar aandacht te geven, elkaar lief te hebben en te verzorgen, zorg je er voor dat de liefde en passie binnen het huwelijk blijft.

HET HUWELIJK

Binnen de islam wordt het huwelijk beschouwd als een heilige en belangrijke verbintenis tussen man en vrouw. Het is een instituut waarin de partners rust, veiligheid en geborgenheid bij elkaar kunnen vinden. Het huwelijk brengt grote verantwoordelijkheden met zich mee. Het concept huwelijk mag niet licht worden genomen. Sterker nog, het is een contract tussen man en vrouw waarbij God getuige van is. Dit contract is een sterk verbond. Het huwelijk geeft kracht om samen een unieke levensweg te bewandelen. Deze levensweg moet worden gebouwd op geduld, wederzijds respect en acceptatie, waardering, verdraagzaamheid, dienstbaarheid, betrokkenheid en solidariteit, van waaruit de liefde en verbinding vloeit, barmhartigheid en mededogen.

HUWELIJKSPROBLEMEN

De mens als sociaal wezen wenst uiteraard een gezond, liefdevol en stabiel huwelijk zonder problemen.  Een succesvol huwelijk zonder stress of hoofdpijn waarin men zijn rust tracht te vinden. Tegelijkertijd weet iedereen dat een huwelijk zonder relatieproblemen niet bestaat. Het is geen sprookje van Assepoester- of Doornroosje, noch is het een love story waarin twee geliefden het meest ideale en perfecte echtpaar ter wereld vormen. Het echte leven ziet er een stuk anders uit. Want het huwelijk is een gemeenschappelijk dynamisch proces waarin twee verschillende persoonlijkheden bij elkaar komen. Het maakt niet uit hoe intiem, sterk of solide een relatie is, er zal altijd verschil van mening en inzicht blijven. Al wordt een relatie door onvoorwaardelijke liefde en compassie gedomineerd, er kunnen altijd relatieproblemen ontstaan. Het bestaan van echtelijke problemen is geen indicatie voor een slechte relatie. Het is een natuurlijke wisselwerking tussen twee individuen met een andere denkwijze, leefstijl, inzicht, herkomst en een eigen bagage.

MENSEN ZIJN VERSCHILLEND

Waar mensen samenwonen en samen leven ontstaan wel eens strubbelingen, misverstanden, conflicten, irritaties en spanningen. Dat komt simpelweg omdat mensen nu eenmaal van elkaar verschillen. Zij verschillen bijvoorbeeld in aanleg, potentie, belangstelling, energieniveau en achtergrond. Deze verschillen kunnen leiden tot een dusdanig conflict dat de communicatie binnen het huwelijk ernstig verstoord kan raken. Door de verschillen te erkennen met behoud van eigen individualiteit, kan het echtpaar een prettige leefomgeving creëren. Dat kan vooral wanneer zij elkaar de mogelijkheid bieden om van elkaar te leren en elkaar te helpen. Om elkaar aan te vullen in plaats van elkaars verschillen te benadrukken.

Zolang het echtpaar bereid is om hun problemen en ruzies op te lossen, kunnen ze samen een middenweg vinden waar ze uiteindelijk allebei tevreden over zijn. Afhankelijk van hun behoeften en verwachtingen, kunnen zij hun relatie verbeteren, versterken en samen verder groeien.

OORZAKEN VAN HUWELIJKSPROBLEMEN

Er is helaas geen eenduidige oorzaak aan te wijzen voor het ontstaan van huwelijksproblemen. Problemen zijn er in alle soorten en maten binnen een huwelijk. Deze problemen kunnen verschillende oorzaken en gevolgen hebben. Veelvoorkomende oorzaken van huwelijksproblemen die zich voor kunnen doen, zijn:

 • Misverstanden/communicatieproblemen
 • Spanningen als gevolg van verschillen
 • Gevoelens van wrok, woede en/of angst
 • Wantrouwen/gebrek aan vertrouwen
 • Gebrek aan intimiteit
 • Problemen op seksueel gebied
 • Vreemdgaan/ontrouw
 • Moeilijkheden met andere familieleden
 • Bemoeienis van familieleden
 • Gebrek aan wederzijds respect en acceptatie
 • Financiële problemen
 • Misbruik
WAT KAN ER MISGAAN?

Soms is er binnen een relatie geen of weinig emotionele verbondenheid meer. Een goede emotionele verbondenheid vormt een essentiële basis voor een stabiel en gezond huwelijk. Deze verbondenheid zorgt voor respect, acceptatie, veiligheid, liefde en intimiteit. Een slechte emotionele verbondenheid kan op den duur tot angst, afstand, afkeer en tot het verlies van intimiteit leiden. Verbondenheid is een basisvereiste binnen een huwelijk. Daarom is de eerste en belangrijkste stap die een echtpaar kan nemen, hun emotionele verbondenheid verbeteren. Deze basis is heel erg belangrijk voor het verbeteren van communicatie tussen partners. Goede communicatie is erg belangrijk om de relatie tussen de partners goed en stabiel te houden. Dit creëert meer veiligheid, acceptatie, liefde en geborgenheid. Partners gaan elkaar meer waarderen en vertrouwen in plaats van elkaar minachten en wantrouwen.

WAAROM RELATIETHERAPIE?

Een huwelijk zonder huwelijksproblemen bestaat niet. Ook binnen harmonieuze relaties komen wel eens problemen voor. Geen enkel huwelijk is gevrijwaard van problemen. Huwelijksproblemen zijn daarom onvermijdelijk, maar tegelijkertijd zeer ongezond.

De vraag is: hoe gaan jullie met deze problemen om? Wat willen jullie van en met elkaar? Zijn jullie allebei bereid om nog in het huwelijk te investeren? Blijven jullie elkaar de schuld geven wanneer er iets misgaat en zullen jullie uiteindelijk beslissen om een einde te maken aan het huwelijk? Of willen jullie elkaar nog een kans geven om jullie huwelijk te redden?

Mensen gaan dus niet zomaar in relatietherapie. Meestal doen zij dat als het echt niet meer anders kan. Relatietherapie is een hulpmiddel om het huwelijk weer de goede kant op te krijgen. Wanneer het samen leven niet meer eenvoudig is, gaan mensen meestal op zoek naar hulp. Ze willen iets bereiken, ze willen iets veranderen. In relatietherapie gaan is geen gemakkelijke opgave, het blijft een uitdaging voor beide partners.

Jullie zijn nu bij mij terechtgekomen. Vanuit iNARA PRAKTIJK kan ik jullie helpen. Wacht niet te lang met hulp zoeken. Huwelijksproblemen kunnen een behoorlijk aanslag vormen op uw dagelijkse leven. Elke dag kan dan ook de laatste dag zijn van uw huwelijk. Wat heeft u ervoor over om voor uw huwelijk te vechten om het te laten zijn wat het hoort te zijn? Namelijk een gezond, liefdevol en stabiel huwelijk.