GEESTELIJKE VERZORGING

Ontdek wie je werkelijk bent en ontwikkel je spirituele weerbaarheid

GEESTELIJKE VERZORGING

“Geestelijk” refereert naar alles wat mensen denken, voelen, beleven en ervaren. Het woord heeft te maken met het persoonlijke verhaal van mensen. Geestelijke verzorging biedt professionele, begeleiding en ondersteuning aan mensen die naar betekenisvolle gesprekken rondom existentiële-, levens- en belevingsvragen verlangen.

Een geestelijk verzorger adviseert ook op een professionele wijze inzake zingeving, ethische en/of levensbeschouwelijke aspecten. U kunt ook bij een geestelijk verzorger terecht voor een persoonlijk gesprek over uw belangrijke geloofs- en/of ethische vragen in het algemeen. Dat kan gaan over uzelf, uw leven en over relaties met anderen. De nadruk ligt op het luisteren naar uw levensverhaal om samen een antwoord te vinden op uw levensvraag.

WANNEER GEESTELIJKE VERZORGING?

In bepaalde moeilijke momenten in het leven kan de mens uit zijn balans en harmonie worden gebracht. De pijn kan heel ingrijpend zijn, en voor minder levensgenot en -geluk zorgen. Elk mens komt vroeg of laat te staan voor de vraag: hoe kan de pijn worden verzacht en hoe kan ik er voor zorgen dat mijn lijden verminderd en/of verdwijnt? Wanneer een probleem zich voordoet, komen de gevoelens van de pijn en lijden in alle hevigheid op ons af. Om de pijn te verzachten kan men wat extra ondersteuning gebruiken. Het is opmerkelijk dat mensen, in crisissituaties, ernstige ziekte of bijvoorbeeld de dood van een dierbare of andere ingrijpende gebeurtenissen in hun leven, telkens weer op zoek gaan naar hun eigen religieuze wortels en identiteit waarin zij troost en verzachting van pijn en lijden trachten te vinden. Juist tijdens deze moeilijke periodes in iemands leven zijn mensen meer kwetsbaar en rijzen vragen op waarmee iemand rond blijft lopen zonder een helder antwoord.

Deze vragen kunnen zich heel indringend in uw hoofd vastbijten. Een geestelijk verzorger kan samen met u op zoek gaan naar een begaanbare weg in uw leven. Samen met u probeert hij antwoorden te vinden om u te helpen dingen weer op een rijtje te zetten ten aanzien van hoe u in het leven staat. Hij ondersteunt en begeleidt u in uw zoektocht naar de antwoorden in het leven. Hij helpt u ook hoe zin gegeven wordt aan uw bestaan. Geestelijke verzorging biedt u een luisterend oor zonder u te veroordelen.

DE ETHISCHE VRAGEN DIE KUNNEN RIJZEN ZIJN O.A.:
  • Waarom overkomt mij dit en hoe kan ik verder leven?
  • Wat is de reden van mijn bestaan en voor wie leef ik eigenlijk?
  • Wie ben ik en wat wil ik met mijn leven?
  • Wat voor doel heb ik in dit leven?
  • Wat voor zin heeft het dat bepaalde dingen gebeuren in mijn leven?
  • Hoe krijg ik de dingen die ik gedaan wil hebben?
  • Hoe verder, als mijn houvast van vroeger nu geen steun biedt?
  • Waar draait het om in mijn leven?
  • Wat betekenen kwetsbaarheid en eindigheid voor mij, en voor mijn naasten?
  • Andere relevante vraagstukken van het leven.