COUNSELLING

Geloof in je eigen potentie en realiseer je dromen

COUNSELLING

Counselling is een kortdurende vorm van individuele psychosociale begeleiding van mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het is een laagdrempelige hulpverlening waarbij er geen sprake is van een psychiatrische stoornis. Counselling is resultaat- en oplossingsgericht van aard. De counsellor ondersteunt en begeleidt mensen bij ongewenste, pijnlijke, ongemakkelijke, frustrerende of moeilijke situaties in hun leven. Deze situaties kunnen klachten geven als moeheid, weinig energie, lusteloosheid, hoofdpijn, spanningsklachten of een ontevreden gevoel. Counselling bevordert op professionele wijze en op basis van vertrouwen het herstel en evenwicht van de cliënten. Counselling is gericht op het welzijn van het lichaam, geest, ziel en op geestelijke ontwikkeling.

MAATWERK

Binnen counselling zijn er geen standaardoplossingen voor gemiddelde mensen. Het is erop gericht iedereen persoonlijke aandacht, begeleiding en ondersteuning te geven die zij nodig hebben (maatwerk dus). Een counsellor luistert aandachtig naar uw gevoelens en zoekt samen met u naar oplossingen voor de problemen die zich hebben aangediend. Met een counsellor kunt u ontdekken wat u doormaakt in veel meer details dan u zou doen met anderen. Hij kan u helpen brainstormen over opties die u niet had bedacht of niet wist. Hij is professioneel opgeleid luisteraar die u kan helpen de basis van uw problemen te begrijpen, emotionele problemen te overwinnen, positieve veranderingen in uw leven te maken en handvatten aan te reiken om weer goed te kunnen functioneren.

HOE KAN COUNSELLING HELPEN?

Iedereen heeft wel eens stressvolle momenten in het leven ervaren. Soms kan dat gevoel een beetje teveel zijn. U maakt zich zorgen of u bent niet gelukkig. Het maakt niet uit hoe hard we het ook proberen, we voelen ons niet in staat om verder te gaan. We kunnen ons depressief en angstig voelen. U hebt te maken met aanhoudende stress, een gevoel van niet gelukkig zijn of het niet optimaal kunnen functioneren. Het is daarom altijd fijn als er iemand is die u kan helpen om u uit die vicieuze cirkel te halen waarin u terecht bent gekomen. Een counsellor is zo iemand die u kan helpen en begeleiden een overzicht te krijgen over zaken die u ontroeren.

Samen met de counsellor worden de oorzaken van uw problemen verkend. Daarna bepaalt u met de counsellor wat u moet doen om dingen te veranderen en verbeteren voor uzelf. Het is soms moeilijker dan het lijkt, om tot iemand te spreken en uw gevoelens te kunnen uiten. Uw negatieve gevoelens bij een betrouwbaar iemand uiten, helpt u om u beter te voelen. U kunt wel met vrienden en/of familieleden over uw problemen praten, maar soms zijn zij niet in staat om de hulp die u nodig heeft te bieden. Hun steun is belangrijk, maar counselling is toch anders.

WAT KUNT U VERWACHTEN?

Counselling binnen iNARA PRAKTIJK is een vorm van begeleiding, hulpverlening en ondersteuning die spirituele en existentiële dimensies integreert in de therapeutische behandeling.  Het is een proces waarin de counsellor u helpt om de oorzaken voor uw problemen ook vanuit religieuze perspectieven te begrijpen. De counsellor helpt, ondersteunt en begeleidt u om de situatie waarmee u zit inzichtelijk te maken, en leert u beter omgaan met de bestaande problemen. Verder kan hij u helpen om de balans in uzelf en uw leven terug te vinden, en om uw klachten te verminderen. Een counsellor kan u helpen sterker te worden en zich daardoor prettiger te voelen. Samen met u gaat hij op zoek naar een oplossing binnen de grenzen van uw eigen mogelijkheden. U wordt optimaal door de counsellor ondersteund en begeleid om weer zo goed mogelijk te kunnen functioneren. Vanuit iNARA PRAKTIJK zullen we nooit iemand beoordelen, noch veroordelen.