PERSONAL COACHING

Creëer nieuwe kansen en verleg je eigen grenzen

COACHING

Coaching is een vorm van professionele begeleiding en ondersteuning door middel van gesprekken die erop gericht zijn om mensen in positieve zin te veranderen. De personal coach als gelijkwaardige partner motiveert de cliënt bij het behalen van zelfgekozen doelen en resultaten. Coaching houdt zich bezig met oplossingsgericht werken aan actuele problemen en uitdagingen. Het gaat om veelal kortdurende trajecten van gemiddeld acht gesprekken.

GEEN THERAPIE

Coaching is geen therapie. Bij Personal coaching is genezing nadrukkelijk niet het doel en ziekte niet het uitgangspunt. Personal coaching is op de toekomst gericht:  waar ben ik nu en waar wil ik zijn? En, hoe kan ik daar komen? Met coaching wordt er enkel gekeken naar de toekomst. Coaching is een instrument om persoonlijke groei te stimuleren, talenten, competenties en vaardigheden verder helpen te ontwikkelen. Personal coaching helpt u uw doelen te verwezenlijken en biedt u de mogelijkheid om te ontdekken hoe uw persoonlijkheid in elkaar zit. Daarnaast helpt personal coaching structuur en inzicht te geven in ambities, wensen en doelen en hoe deze te behalen.

HOLISTISCH

Personal coaching vanuit iNARA PRAKTIJK werkt volgens een holistische visie. Dit betekent dat de mens als een eenheid van lichaam, geest en ziel onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Personal coaching kan in verschillende situaties wenselijk zijn. Bijvoorbeeld bij het vergroten van zelfkennis en zelfvertrouwen, aanleren of aanscherpen van vaardigheden, structuur brengen in het dagelijkse leven of wanneer iemand daar simpelweg behoefte aan heeft. Als personal coach help je anderen door te inspireren en te ondersteunen hun zelfgekozen doelen te bereiken.

JE VOELT WAT JE DENKT

Hoe u denkt, uit zich in hoe u zich gedraagt. Uw gedrag en houding zijn de spiegel van uw geest. De manier waarop we denken, beïnvloedt beduidend de manier waarop we ons voelen. Het beïnvloedt onze emoties, ons gedrag, de manier waarop wij onszelf ervaren en hoe wij tegen de wereld aankijken. Ons gedrag en gevoel wordt bepaald door de overtuigingen die wij zelf hebben ontwikkeld. Dit bepaalt het gedrag dat wij vertonen en het gevoel dat wij voelen. Door het veranderen van het denken, kunnen wij ook het gevoel, de houding en het gedrag veranderen. Het leren anders te denken, kan ons in staat stellen om ander gedrag te vertonen en onze gevoelens anders te uiten. Daarnaast kan het ons ook leren omgaan met eigen emoties.