DE PRAKTIJK

iNARA PRAKTIJK is een plek waar iedereen zich vertrouwd en veilig kan voelen, en waar een ieder zichzelf kan en mag zijn.

BETEKENIS

Inara betekent verlichting, ontplooiing, groeien en bloeien. Verlichting voor het leven. Ontplooiing van persoonlijke talenten, vaardigheden en competities. Groeien in het gevoel, gedrag en in gedachten. Bloeien van het hart en ziel. iNARA PRAKTIJK staat voor meer zingeving, meer innerlijke rust en vrede. Balans en harmonie herstellen. Energie en levensvreugde hervinden. Weer van het leven genieten. Maar ook voor meer persoonlijke groei. Alle begeleiding en behandelingen in de iNARA PRAKTIJK zijn bedoeld om mensen in staat te stellen hun levensgenot en -geluk terug te krijgen, voor meer zelfvertrouwen, meer energie, minder stress en uiteindelijk meer plezier in het leven.

WAAROM HULP ZOEKEN?

In het dagelijkse leven kunnen er zich soms momenten of situaties voordoen, die veel van ons vragen. Wij komen dan in een bepaalde situatie terecht waarin wij onszelf niet meer herkennen. Daardoor kan al het vertrouwde wegvallen. Wij kunnen uit balans raken, vastlopen, stilstaan, ons somber gaan voelen of in een vicieuze cirkel terechtkomen. Dat leidt er naar dat wij ons opgejaagd voelen, in de war raken of gevoelens van onmacht, eenzaamheid, leegte en/of schuld krijgen. Vervolgens kunnen wij ons niet meer ontspannen noch focussen. Het kost ons dan veel energie en moeite om zo door te blijven gaan. Vroeg of laat komt er een moment dat het niet meer lukt.

Als gevolg hiervan kunnen zich allerlei psychische klachten of problemen ontwikkelen die wij soms niet kunnen verklaren. Deze psychische klachten of problemen kunnen ons levensgenot en -geluk behoorlijk verminderen en onze levensweg belemmeren. Hierdoor weten we even niet meer welke richting we op kunnen gaan. Het is dan belangrijk wanneer zo’n moment aanbreekt, onmiddellijk hulp te zoeken. Want klachten vroegtijdig behandelen voorkomt dat de klachten verergeren.

Wanneer mensen vastlopen in hun dagelijkse leven en daar graag hulp en begeleiding bij wensen, bied ik vanuit iNARA PRAKTIJK op deskundige en respectvolle wijze hulp, ondersteuning, begeleiding en geef ik advies wanneer dat nodig is. iNARA PRAKTIJK biedt u een prettige en veilige plek waar u zich thuis kunt voelen. iNARA PRAKTIJK is een vertrouwde, veilige en geruststellende omgeving om uw verhaal te kunnen vertellen. Hier heeft u persoonlijk baat bij.

U KIEST ZELF WAAR

Ik kan op verschillende plekken werken, onder andere in mijn spreekkamer of wandelend in de natuur. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om bij mensen die dat prettiger en makkelijker vinden, thuis gesprekken te voeren. Hier kunnen wel extra kosten aan verbonden zijn, maar deze keuze is natuurlijk aan u.