AANBOD

 iNARA PRAKTIJK biedt u professionele hulp, begeleiding, ondersteuning en advies voor uiteenlopende psychische, ethische en zingevingsklachten, problemen of vraagstukken.

HOE WERK IK?

iNARA PRAKTIJK werkt volgens een holistische en eclectische levensvisie met als uitgangspunt dat ieder mens uniek is. Daarnaast werkt iNARA PRAKTIJK vanuit een islamitische mens- en levensvisie en identiteit. De mens is als één geheel een eenheid van verschillende psychische functie: bewustzijn, waarneming, denken, geheugen, emotie, geestelijk, gevoel, wil, identiteit, levensovertuiging, spiritueel etc. Deze niveaus zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze beïnvloeden elkaar continu. Een verstoring in een van deze niveaus heeft daarmee ook gevolgen voor de andere niveaus.

WAT BIED IK?

1. Geestelijke verzorging
Er kunnen verschillende aanleidingen zijn waarom mensen op een gegeven moment op zoek gaan naar hulpverlening. U kunt bij iNARA PRAKTIJK terecht voor professionele hulp en begeleiding op het gebied van inzicht-, levens-, ethische- en zingevingsvragen.

2. Relatietherapie
Al wordt een relatie door onvoorwaardelijke liefde en compassie gedomineerd, er zullen altijd relatieproblemen ontstaan binnen een huwelijk. Het bestaan van echtelijke problemen is geen indicatie voor een slechte relatie. Soms loopt u in uw huwelijk tegen problemen op en u kunt zelf niet meer uitkomen. Wanneer u vastloopt in uw relatie kan huwelijkstherapie een uitkomst bieden.

3. Psychosociale therapie
Maar ook voor een kortdurende vorm van individuele psychosociale begeleiding wanneer u een steuntje in de rug nodig hebt. Tevens kunt u bij mij terecht voor counselling en coaching om uw doelen te helpen verwezenlijken en zich verder te kunnen ontwikkelen.

4. Personal coaching
Personal coaching is een vorm van professionele begeleiding en ondersteuning door middel van gesprekken die erop gericht zijn om mensen in positieve zin te veranderen. Personal coaching is op de toekomst gericht:  waar ben ik nu en waar wil ik zijn? En, hoe kan ik daar komen? Coaching is een instrument om persoonlijke groei te stimuleren, en talenten, competenties en vaardigheden verder helpen te ontwikkelen. Personal coaching helpt u uw doelen te verwezenlijken.

5. Therapie biedt uitkomst
iNARA PRAKTIJK biedt uitkomst als een klacht, probleem of vraagstuk te groot voor u is geworden om er zelf nog uit te komen. U leert in een aantal gesprekken met uw klacht, probleem of vraagstuk om te gaan. Ik begeleid u op uw levensweg, maar u werkt wel actief mee aan uw probleemoplossend vermogen. Zo komt u tot een duurzaam resultaat.

WELKE KLACHTEN EN PROBLEMEN WORDEN ER BEHANDELD?

iNARA PRAKTIJK biedt u professionele hulp, begeleiding, ondersteuning en advies voor uiteenlopende psychische, ethische en zingevingsklachten, problemen of vraagstukken, o.a.:

 • Levens- en geloofsvragen, zingevingsproblemen en ethische keuzes
 • Gevoelens van leegte en/of verveling
 • Emotionele en problemen in de relationele sfeer
 • Sociaal isolement, eenzaamheid of suïcidale neigingen
 • Identiteitsprobleem en -crisis
 • Overspannenheid, burn-out en/of stressklachten
 • Gevoelens van afwijzing, negatief zelfbeeld of lage eigenwaarde
 • Onzekerheid en faalangst, concentratieverlies, communicatieproblemen
 • Gebrek aan assertiviteit
 • Angsten en fobieën
 • Paniekgevoelens, terugkerende nachtmerries, verdriet of piekergedrag
 • Schuldgevoelens, wanhoop en schaamte
 • Boosheid, wrok, woede of agressie
 • Moeite hebben met het stellen van grenzen